1. Świat Toyoty
  2. Środowisko
  3. Zielony Miesiąc Toyoty

EKOLOGICZNE WYZWANIE TOYOTY 2050

Dowiedz się więcej o podejmowanych przez nas proaktywnych działaniach chroniących środowisko naturalne.
Ogłoszone w 2015 roku globalne Ekologiczne Wyzwanie Toyoty 2050 składa się z sześciu punktów odnoszących się do wielu obszarów naszego biznesu i opracowywania nowych produktów i technologii. Dokument ten zwraca też uwagę na działania, dzięki którym każdy może rozwijać swoją wiedzę i aktywnie włączyć się w poprawę stanu środowiska naturalnego i propagowanie zrównoważonych rozwiązań.