1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototyp komercyjnego bezemisyjnego statku sredniej wielkosci
2022-03-22

Bezemisyjny statek średniej wielkości z ogniwami paliwowymi Toyoty

Komercyjny prototyp
EODev zaprezentowała prototyp statku średniej wielkości Energy Observer 2* z bezemisyjnym napędem wodorowym. Współudziałowcem tej firmy jest Toyota, która będzie też współuczestniczyła w procesie wprowadzenia statku na komercyjny rynek. Nowy statek powstał na bazie doświadczeń i technologii zebranych podczas rejsu eksperymentalnego katamaranu Energy Observer.


Energy Observer to eksperymentalny katamaran wyposażony w ogniwa paliwowe z Toyoty Mirai. Od kilku lat realizuje on rejs dookoła świata, który pozwala wypracowywać optymalne technologie i rozwiązania.

Zebrane podczas tego ekstremalnego testu doświadczenia i stały się podstawą dla działalności spółki EODev, komercyjnego ramienia zespołu naukowców i inżynierów stojących za projektem Energy Observer. Toyota jest jednym z udziałowców tej spółki, która obecnie oferuje na rynku dwa wodorowe generatory prądu do zastosowań morskich i stacjonarnych na bazie ogniw paliwowych dostarczanych przez producenta sedana Mirai.

Energy Observer 2 z napędem wodorowym

Firma EODev zaprezentowała niedawno swój nowy produkt – Energy Observer 2. Jest to wielozadaniowy statek towarowy zasilany ciekłym wodorem, oferujący bardzo duże możliwości transportowe i znaczną autonomię. Jego bezemisyjny napęd wykorzystuje generator EODev RexH2 z ogniwami paliwowymi Toyoty.

W przyszłości – zdaniem konstruktorów – statek ten odegra istotną rolę w odnowieniu floty wielozadaniowych statków towarowych o nośności do 5000 ton. Będzie go można używać zarówno na trasach przybrzeżnych, jak i wewnątrzkontynentalnych. Jedną z jego zalet będzie też to, że będzie mógł zawijać do mniejszych portów bez angażowania rozbudowanej logistyki.

Warto zaznaczyć, że statki tej wielkości stanowią prawie 37% światowej floty. Często są to stare jednostki, produkujące wiele zanieczyszczeń. Dlatego zespół Energy Observera oraz partnerzy projektu postanowili skoncentrować się właśnie na tej części rynku, aby przyspieszyć transformację branży morskiej w kierunku neutralności klimatycznej i środowiskowej.

Nowy Energy Observer 2 ma 120 m długości, 22 m szerokości. Jego zanurzenie sięga 5,5 m, a nośność – 5000 t. Powierzchnia żagli wynosi 1450 m². Ekonomiczna średnia prędkość to 12 węzłów. Statek jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 4 MW, zasilanym przez generator RexH2 z ogniwami paliwowymi Toyoty o mocy 2,5 MW.

Wodór, który trafia do generatora RexH2, jest magazynowany w ciekłej postaci w zbiornikach o pojemności 1000 m3, które mieszczą 70 t tego paliwa. Zapewniają one zasięg do 4000 mil morskich, czyli 7400 km.

„Dzięki prototypowemu statkowi chcemy przejść pełną drogę do dekarbonizacji średnich statków transportowych, wykorzystujących wodór jako paliwo. Wierzymy w zdolność francuskiego przemysłu morskiego, by stał się benchmarkiem dla całej branży dzięki współpracy z innowacyjnym hubem realizującym badania i rozwój oraz wdrożenia nowych technologii” – podkreślił Victorien Erussard, założyciel i prezydent Energy Observer.

„Transformacja w kierunku dekarbonizacji transportu morskiego jest realizowana od kilku lat. Prowadzone są prace nad statkami napędzanymi LNG i wieloma innymi innowacjami, w tym powrotem do napędu wiatrowego. Na innowacyjnych rozwiązaniach Energy Observera 2, bezemisyjnego statku średniej wielkości o wielu zastosowaniach, skorzysta wiele branż powiązanych z transportem morskim, w tym armatorzy, stocznie, producenci różnego rodzaju sprzętu, dostawcy energii, porty, firmy usługowe, a także uczelnie i ośrodki badawcze. Jest to też istotny wkład w rozwój francuskiego przemysłu” – dodał Frédéric Moncany de St-Aignan, prezes Cluster Maritime Français.

Znaczenie Energy Observera dla branży morskiej

Zgodnie z ostatnimi szacunkami transport morski odpowiada za 3% rocznych emisji CO2 na świecie. Zespół Energy Observera we współpracy z Toyotą oraz pozostałymi partnerami projektu podjął się opracowanią i przetestowanią rozwiązań, które pozwolą transportować towary drogą morską bez żadnych emisji.

Najważniejszym element projektu Energy Observer stała się technologia wodorowa. Toyota zaprojektowała dostosowaną do użytku na morzu wersję systemu ogniw paliwowych i zainstalowała ją w eksperymentalnym katamaranie. Koncern jest od początku partnerem tego projektu. System ogniw paliwowych Toyoty został zaprojektowany jako konstrukcja modułowa, którą łatwo zaadaptować do różnych zastosowań. Obecnie są one wykorzystywane w seryjnych autach osobowych, ciężarówkach, autobusach, jachtach morskich, pociągach i instalacjach stacjonarnych.

Zespół Energy Observera wraz z partnerami rozwiązuje obecnie ostatnie kwestie technologiczne. EODev, spółka odpowiedzialna za komercjalizację technologii wypracowanych w projekcie Energy Observer, dzięki współpracy z Toyotą jest ekspertem w dziedzinie technologii wodorowych dla branży morskiej.

Energy Observer – francuski projekt badawczo-rozwojowy

Energy Observer to pierwszy bezemisyjny katamaran napędzany wodorem. Pełni on rolę laboratorium transformacji ekologicznej. Jego podróż dookoła świata trwa już 7 lat. Jacht zatrzymuje się w znanych na całym świecie miastach, by nawiązywać kontakty z pionierami i innowatorami, którzy pracują nad rozwojem zrównoważonych, ekologicznych rozwiązań.

Energy Observer otrzymał Wysoki Patronat Prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona. Posiada oficjalne wsparcie Ministerstwa Transformacji Ekologicznej, UNESCO i Unii Europejskiej.

* Zdjęcia: Energy Observer 2 ©JB Epron Design / ©Kadeg Boucher.